Své pacienty neopouštím

Již 36 let pracuji jako dětský lékař a lze s nadsázkou říci, že mám první nesmělé krůčky v pediatrii za sebou.

Práce s dětmi je úžasná díky jejich upřímnosti a otevřenosti. Péče o děti mě stále baví a naplňuje.

Nabídku kandidatury do senátu jsme přijal vzhledem k nepříznivému vývoji zdravotního stavu naší dětské populace, především nárůstu počtu dětí s obezitou.

Druhým důvodem byl úbytek dětských lékařů. Jako senátor bych mohl mít větší vliv na řešení obou těchto vážných problémů.

Kandidaturu jsem přijal s tím, že pro mě péče o děti zůstává nadále mou prioritou a zkušení senátoři – dětští lékaři mě ubezpečili, že to možné je.

Pokud budu zvolen, omezím svou roli v ostatních aktivitách: různých ministerských komisích, odborných společnostech a i v komunální politice.

Takže platí: Kandiduji do senátu, ale své pacienty neopouštím.