Dětská obezita je vážný problém!

Dětská obezita patří k největším problémům zdravotního stavu naší populace.

Víme, že 75% dětí s obezitou v dětském věku bude obézní i v dospělém věku. To s sebou přináší vysoké riziko vniku vysokého tlaku krve, cukrovky druhého typu, poruchy krevních tuků, ale i ortopedických a kožních problémů. To vede ke snížení kvality života, ale i k jeho zkrácení. Obézní dítě má problémy v kolektivu, obézní dorostenci mají větší množství sebevražd.

Od 90. let se věnuji sledování výskytu obezity u českých dětí, studie v intervalech 5 let ukazují postupný nárůst obezity, stejně jako v ostatních zemích. Poslední práce byla na jaře roku 2021 a ukázala až šokující vzestup procenta dětí s obezitou, v některých věkových skupinách až 4násobný.

Procento dětí s obezitou a nadváhou. Vývoj za roky 1991-2021.

Za tímto problémem samozřejmě stojí omezení pohybu při lockdownu, ale svůj podíl má i změna stravování našich dětí s tím spojená, např. uzavření školních jídelen, mateřských školek a podobně. Tyto závažné výsledky jsme poskytli ministerstvu zdravotnictví i školství, zatím bez větší odezvy.

Plánovaná jednání s návrhem opatření se odsouvají pod tlakem epidemie Covid19 nebo později vlivem jiných okolností (energetická krize, válka na Ukrajině a podobně).

Obezita u pětiletých dětí. Vývoj za roky 1991-2021.

Toto je zásadní problém, který hrál důležitou roli v mém rozhodnutí přijmout kandidaturu do Senátu. Senát sice nemá výkonnou moc v těchto oblastech, nicméně je tu možnost organizovat setkání zainteresovaných resortů, odborníků, podílet se na tvorbě návrhů důležitých opatření pro zlepšení zdravotního stavu našich dětí.