O mém životě

Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Procházka, jsem lékař, pediatr, kardiolog a nadšený dědeček.

Narodil jsem se v roce 1960 v Kutné Hoře, moji rodiče byli pediatři, takže jsem od raného věku trávil každý druhý víkend na dětském oddělení v nemocnici v Kutné Hoře. Do základní školy jsem chodil na Žižkově.

Přes vynikající prospěch jsem se dostal z důvodů „nespolehlivosti“ (chodili jsme s rodiči do kostela) až na třetí pokus do gymnázia v Říčanech u Prahy, takže jsem jezdil sto kilometrů denně.

Nikdy jsem toho nelitoval a s vděčností vzpomínám na spoustu skvělých učitelů a spolužáků.

Během gymnaziálních studii jsem se rozhodoval o svém dalším profesním směřování – zda pokračovat v rodinné tradici dětských lékařů, stejně bylo pro mě lákavé studium dějin umění především středověké architektury.

S tatínkem, který byl pro tyto věci velmi nadšený, jsme projezdili stovky hradů, zámků, kostelů, klášterů a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Volba nakonec padla na pediatrii, které se věnuji dodnes a nikdy jsem toho nelitoval.

Po absolvování Fakulty dětského lékařství jsem v roce 1986 nastoupil na Dětské oddělení v Kutné Hoře.

V tomto převratném roce jsme se oženil a narodila se nám dcera Barunka. V roce 1992 se narodil syn Bohoušek, složil jsem kromě pediatrie i atestaci z dětské kardiologie.

Od té doby pracujeme s manželkou jako praktičtí dětští lékaři a já jako dětský kardiolog, zároveň jako konziliář pro Dětskou kardiologii pro nemocnice v Kolíně, Čáslavi a Nymburce.

Kromě praktické medicíny jsem se začal věnovat problematice civilizačních onemocnění u dětí a jejich prevenci. Stále organizuji rozsáhlé populační studie o zdravotním stavu naší dětské populace, velmi ojedinělé jak v České republice, tak i v zahraničí.

Jejich výsledky prezentuji v odborné literatuře i na kongresech v Čechách i jinde v Evropě. Pracuji dále v akreditační komisi ministerstva zdravotnictví a pravidelně zkouším mladší kolegy při atestačních zkouškách.

Patřím do generace, která ještě zažila komunistickou „demokracii“ a tehdejší volby.

Po sametové revoluci jsem se jako přesvědčený křesťanský demokrat začal věnovat i městské, tzv. „malé politice“.

Byl jsem čtyřikrát zvolen do městského zastupitelstva, byl jsem v městské radě, pracoval jsem v opozici i koalici, takže jsem poznal „malou politiku“ ze všech stran.

Na podzim 2021 jsem přijal za úžasné podpory svoji ženy a celé rodiny, nabídku kandidovat v senátních volbách na podzim 2022 za KDU ČSL.

Moji přátelé se mě ptají, proč jsem rozhodl, kromě medicíny, věnovat takzvané „velké politice“. Ten hlavní důvod je pro mě jasný, rád bych obrátil trend zhoršování zdravotního stavu naší dětské populace, především nárůstu dětské obezity.

Základem je vytvoření společenského klimatu pro zlepšení životního stylu našich rodin a především našich dětí.

Druhý důležitý úkol je navýšit počet dětských lékařů v první linii, což je problém i našeho senátního obvodu.

Cílem je zachovat dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče o děti, takovou, jaká vždy byla vzorem i pro ostatní státy.

„Jdu do toho srdcem“

Pro zdravé srdce našich dětí.